Pages

Pages

Monday, June 13, 2011

Cuba terjemahkan


Cuba terjemahkan ayat-ayat ini. Cuba jangan cari terjemahannya di laman-laman lain. Gambaran boleh membantu separuh daripada terjemahan anda. Separuh lagi adalah kemahiran tatabahasa anda. Adakah terjemahan anda menepati maksud ayat-ayat ini?

إذا كنت تشعر بأنك غير سعيد، أنظر إلى هؤلاء
cid:FDDD0A723AB6494C8DE431179761383A@joelbueno
 
إذا كنت تفكر بأن راتبك ضعيف، ماذا عنها؟
cid:DAAEF7CF56AC474581F3BE8B8DA5D29F@joelbueno

إذا كنت تشعر بأن حياتك تخلو من الأصدقاء...
cid:68DF7C06780B419F9721B363DDCF32AF@joelbueno

عندما تنوي الإستسلام،  فكر في هذا الرجل
cid:8E64E68E84D642C497335935C8A42676@joelbueno


إذا كنت تحسب نفسك تعاني في الحياة، هل تعاني مثلما يعاني هذا؟
cid:97031FB24CC146389B1EB7BBFDB36AB2@joelbueno

إذا كنت تشكو من وسائل المواصلات، ماذا عن هؤلاء؟
cid:036A02E873884C458AF5B190619D45C6@joelbueno

 إذا كان مجتمعك ظالم، ماذا عنها
cid:1AC9532C6BFD4ED1BB17166AF02B9A3E@joelbueno

تمتع بالحياة كما هي، وبكل ما تجيء به

إن أمورنا أفضل بكثير مما للأخرين
   
هناك العديد مِنْ الأشياءِ في حياتِكِ التي سَتَلْفتُ انتباهكَ
لكن فقط  إرادة تَمْسكُ قلبَكِ. . . . تابعْ أولئك. . .
 
 
 
 
cid:49F4634AC8284F41921AEDC1447A5C46@joelbueno
 
cid:90025BAA28D3492D88E9DE4C56159E8C@joelbueno
 
 
cid:EC4745F74C964BB3AB4DE5556BE5F908@joelbueno
 
cid:34EF7FEC8A724923AD14CA7552802C9B@joelbueno
cid:F39D2308531C4E6CA39341AD1BA66C04@joelbueno
 
 
هل ما زلت تشكو وتتذمر؟
راقب ما حولك، وكن شاكراًَ على كل ما لديك في هذه الحياة الزائلة
نحن لدينا أكثر جداً مما نحتاج لنكون قانعين
دعونا نشكوا أقل ونعطي أكثر

لقد وُهبنا الله كثيراً جداً، ولا يجب أن نرجع للشكوى والأنين، بعدما رأينا كل هذا.
 أيضاً تذكر بأن الله لا يعطينا فوق ما نستطيع أن نتحمل.
 
 

Sunday, May 22, 2011

Fulan bin Fulan

Siapakah Fulan bin Fulan? Kita selalu mendengar orang agama menyebutnya.

Sebenarnya perkataan Fulan bin Fulan bukanlah nama seseorang. Tetapi ia adalah perkataan pengganti bagi nama yang tidak diketahui nama sebenarnya atau untuk orang yang tidak mahu disebut namanya.

Contohnya: Fulan anak si fulan semalam dimasukkan ke hospital.
Ia asalnya adalah perkataan Arab. Dalam Bahasa Melayu pula kita menyebutnya 'polan' (rujuk Kamus Dewan 2000). Keterangannya adalah sebutan kpd orang yang tidak diketahui namanya.

Dalam Bahasa Arab, perkataan ini sering digunakan. Tetapi dalam Bahasa Melayu, tidak ramai orang menggunakannya kerana terdapat perkataan lain yang menggantikannya seperti orang itu, si dia atau si anu (bagi sesetengah daerah). Amat janggal jika ada orang melayu yang tidak tahu tentang perkataan ini. Rasa-rasanya anak-anak muda zaman ini ramai yang tidak tahu tentangnya kerana ia jarang digunakan atau mereka tidak peka tentang perkataan bahasa sendiri. 

Dalam Bahasa Arab, semua nama yang berbentuk ini ada perkataan pengganti baginya. Seperti untuk bapa, fulan bin fulan. Untuk perempuan (fulanah). Malah terdapat satu perkataan lain iaitu 'allan علّان (dalam font ini lam alif sukar dibaca). Contohnya: fulan bin fulan bin allan.

Untuk mengantikan bentuk perbuatan biasanya kita kata: Dia melakukan 'seperti ini'. Dalam Bahasa Arab هكذا.

Untuk menggantikan perkara-perkara lain, orang Arab menggunakan perkataan كيت وكيت (keta wa keta) atau كذا وكذا. Ertinya demikian dan demikian.

Contohnya: Jangan kau beritahu kau lupa hafalan surah ini dan itu. كيت وكيت

Sesetengah orang kita menyebut 'begian begian' untuk menggantikan bahagian tertentu yang sengaja tidak mahu disebut jumlahnya.

Begitulah seterusnya untuk perkataan-perkataan gantian kepada perkataan lain.

Monday, May 16, 2011

Mudhaf Mudhaf Ilaih. Bhg 1

Tajuk topik ini sepatutnya Bab Idhafah. Tapi saya rasa ramai yang lebih mengenalinya dengan tajuk tadi, maka saya memilih suatu yang popular di kalangan mereka.

Secara mudah ianya adalah bab mengenai suatu kata nama yang disandarkan kepada kata nama yang lain. Maka kata nama pertama dan kedua mempunyai perubahan-perubahan ketara tertentu.

Saya tidak pasti apakah jenis tata bahasa seperti ini terdapat dalam tata bahasa Melayu atau tidak. Dan apakah istilah yang digunakan untuknya. (Saya akan menulis suatu topik tentang perkara tersebut insyAllah).

Pokoknya antara perubahan-perubahannya adalah:

  • Kata nama pertama akan menjadi tertentu apabila disandarkan kepada kata nama kedua yang tertentu.
  • Tidak perlu (ال) pada kata nama pertama yang tunggal. Contohnya الاسم المحاضر : nama pensyarah (salah) اسم المحاضر (betul).
  • Jika kata nama pertama adalah muthanna atau jamak muzakkar salim, maka dibuang nun pada akhirnya.

Contohnya:

مسلما مكة : dua orang Islam Mekah
مسلمو المدينة : Orang-orang Islam Madinah

Dalam kedua-dua contoh ini huruf nun asal iaitu مسلمان dan مسلمون telah dibuang kerana disandarkan kepada kota-kota tadi. Begitu juga untuk مسلمين, jadi مسلمي sahaja.
Contoh lain , perkataan سيارتي : kereta saya. ال dibuang.

  • Status kata nama kedua adalah SENTIASA Majrur. (Istilah yang akan diterangkan kemudian InsyaAllah).

Jantina dalam Bahasa Arab Bhg 1

Bagi yang sedia maklum, dalam Bahasa Arab, ganti nama dan tanda untuk jantina yang berbeza adalah berbeza. Bukan sahaja untuk kata tunggal atau ganti nama tunggal, malah kata jamak atau ganti nama jamak juga tertadapat perbezaan padanya.

Contoh 1:

الأستاذ (seorang ustaz)
الأستاذة (seorang ustazah)

مسلم (seorang lelaki Islam)
مسلمة (seorang perempuan Islam)

Keempat-empat contoh ini adalah contoh bagi kata nama tunggal. Dalam keempat-empat contoh tadi tanda yang membezakan antara jantina lelaki dan perempuan adalah terdapat (ة) untuk jantina perempuan.

Contoh 2:

مسلمون (oarng-orang Islam lelaki)
مسلمات (orang-orang Islam perempuan)

Kedua-dua contoh ini adalah contoh bagi kata nama jamak. Dalam kedua-dua contoh tadi tanda yang membezakan antara jantina lelaki dan perempuan adalah terdapat (ون) untuk jantina lelaki dan (ات) untuk jantina perempuan.

Contoh 3:

ذَهَبَ (dia seorang lelaki telah pergi)
ذَهَبَتْ (dia seorang perempuan telah pergi)

Kedua-dua contoh ini adalah contoh bagi kata kerja tunggal untuk perbuatan ganti nama pertama yang telah lalu (past tense). Dalam kedua-dua contoh tadi tanda yang membezakan antara jantina lelaki dan perempuan adalah terdapat  (ت) yang mati (sukun) untuk jantina perempuan dan tidak terdapat apa-apa tanda bagi jantina lelaki.

Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkara ini, sila rujuk buku-buku mempelajari Bahasa Arab.

Contoh 4:

يَذْهَبُ (dia seorang lelaki  sedang pergi)
تَذْهَبُ (dia seorang perempuan sedang pergi)

Kedua-dua contoh ini adalah contoh bagi kata kerja tunggal untuk perbuatan ganti nama pertama yang sedang berlaku (present tense). Dalam kedua-dua contoh tadi tanda yang membezakan antara jantina lelaki dan perempuan adalah terdapat  (ت) di depan untuk jantina perempuan dan terdapat (ي) bagi jantina lelaki.

Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkara ini, sila rujuk buku-buku mempelajari Bahasa Arab.

Pesanan:

Jadi untuk menjadikan Bahasa Arab anda bagus, kuasailah perkara-perkara ini.

Wednesday, November 24, 2010

Menghimpunkan dua Huruf al-Jarr

Huruf al-Jarr sebenarnya adalah huruf yang tiada makna khusus baginya. Maknanya hanya akan zahir apabila ia digunakan bersama dengan fe'el atau ism. Sebab itu ia tidak boleh digandingkan dengan huruf-huruf al-Jarr yang lain. Kerana tiada makna yang bakal difahami daripada gabungan kedua-dua huruf al-Jarr tersebut. Namun ia mempunyai makna-makna yang sementara baginya.

Tata letaknya apabila digunakan bersama ism adalah sebelum ism tersebut. Adapun dengan fe'el, ia diletakkan selepasnya.

Di sini ingin ditekankan bahawa huruf al-Jarr tidak boleh digunakan seiringan dengan huruf al-Jarr yang lain. Maksudnya pada satu tempat terdapat dua huruf al-Jarr. Contoh yang salah adalah: بلأخلاق, di sini terdapat dua huruf al-Jarr, iaitu بـ dan ل. Maka ia adalah salah. Begitu juga dengan huruf-huruf al-Jarr yang lain: sama ada في dan عن atau إلى, على, كـ.

Jika ditemui pada suatu ayat itu seolah-olahnya terdapat dua hurf al-Jarr. Ia sebenarnya bukan dua huruf al-Jarr. tetapi salah satu daripadanya adalah ism.

Contoh ayat: أشار إلى فيه, ertinya; dia mengisyaratkan ke mulutnya. perkataan فيه disini bukanlah berasal daripada huruf في  dan هـ yang merupakan huruf al-Jarr, akan tetapi ia adalah ism majrur dengan ياء. Ia adalah salah satu bentuk ungkapan bagi perkataan فم yang bererti mulut.

Begitu juga dengan perkataan في من, ia bukan fi min, tetapi fi man. من di sini adalah ism bukannya huruf. Bacaannya adalah dengan baris atas. 

Kesimpulannya di sini adalah: tidak boleh berhimpun dalam satu tempat dua huruf al-Jarr.

Thursday, November 11, 2010

Tulis Nama ke Bahasa Arab

Kebanyakan nama-nama orang Islam di Malaysia berasal daripada perkataan Arab. Ada sesetengahnya mempunyai tujuan dan maksud ketika ia diberikan mengikut asal makna perkataan itu di dalam Bahasa Arab. Namun terdapat juga nama yang berbunyi Arab, tetapi tiada di dalam Bahasa Arab asal perkataan itu.

Bagi nama-nama yang mempunyai asal atau maknanya di dalam Bahasa Arab, eloklah nama-nama itu ditulis dalam asal tulisan Arab yang mempunyai makna atau maksudnya ketika menulisnya. Terkadang bunyi sesuatu nama yang mempunyai asal Arab itu sudah berbeza dalam sebutan Bahasa Melayu kerana terdapat perbezaan huruf, namun seeloknya ia tetap diikutkan dengan perkataan asalnya dalam Bahasa Arab walaupun agak berlainan bunyinya .

Masalah kena menulis nama dalam Bahasa Arab biasanya akan dihadapi ketika seseorang itu belajar di kelas-kelas Arab atau Jawi.

Seperkara lagi. Dalam menulis sesuatu nama ke Bahasa Arab, harus diingat bahawa di dalam Bahasa Arab huruf vokal tidak penting. Yang penting adalah baris. Jadi kemungkinan suatu nama itu apabila ditukar ke Bahasa Arab tidak dapat dibaca dengan mudah kerana tiada huruf vokal, tetapi bukan salah tulisan Arab itu, tetapi yang salahnya adalah kita. Kerana kita tidak mahu mendalami bahasa agama sendiri.

Jika asal nama itu daripada ism musytaq (kebanyakan nama daripada perkataan Arab adalah daripada ism musytaq) maka diikuti baris ism musytad tersebut. Contohnya nama Sahirah yang bererti perempuan yang berjaga malam (untuk beribadah), maka nama Arabnya adalah ساهرة, tanpa Ya' sebelum dua huruf yang terakhir. Begitu juga dengan nama Fadhil/Fadzil/Fadhilah/Fazilah yang bererti orang yang mulia. Maka tulisannya adalah - فاضل/فاضلة juga tanpa Ya' sebelum dua huruf yang terakhir..

 
Di sini terdapat beberapa contoh penukaran nama dari tulisan Melayu ke tulisan Arab:

Abu Bakar -أبو بكر nama sahabat Nabi s.a.w.
Khadijah - خديجة  nama isteri Nabi s.a.w.Kasim/Kassim - قاسم  nama anak Nabi s.a.w.
Hasyim/Hashim - هاشم nama moyang Nabi s.a.w.
Bukhari - بخاري  nama ulama hadith (jika ditulis Ya tanpa titik di bawah maka berbunyi Bukhara).
Muslim - مسلم  orang Islam/nama ulama hadith.
Asyikin - عاشقين orang-orang yang asyik (rindu kepada Allah).

Wednesday, November 10, 2010

Tulisan Titik pada Ya'

Pada zaman dulu, dalam penulisan Arab lama dan tulisan zaman ini tetapi bukan dalam bidang akademik termasuk tulisan dalam al-Quran rasm Uthmani Ya' ditulis dengan tanpa titik dibawahnya. Tetapi pada zaman ini, terutamanya dalam bidang akademik huruf Ya ditekankan supaya diletakkan titik di bawahnya untuk membezakan antara Ya' dan Alif Maqshurah 'ى'.  Kini, perkara ini sudah menjadi suatu kemestian.

Jadi adalah salah jika ditulis: البخارى untuk Imam al-Bukhari atau يشترى untuk membeli. Sepatut adalah البخاري dan يشتري.

Untuk mengetahui bahawa huruf itu adalah Alif Maqshurah atau Ya cubalah bunyikannya.